top of page

Skal du kjøpe eiendom eller fritidseiendom på over 100 mål?

Da må du passe på dette!


Det er mange som ikke er klar over at eiendommer og fritidseiendommer på mer enn 100 mål krever en helt spesiell takst. Det er en takst som i dag ofte kalles en Landbrukstakst. Ordet landbrukstakst er litt misvisende siden man forbinder dette med landbruk, gårdsdrift, etc.


Har du en bolig eller hytte som du skal selge, og tomten er på over 100 mål, må du derfor bestille en landbrukstakst, selv om boligen/hytta ikke har noe med tradisjonelt landbruk å gjøre.I de aller fleste tilfellene befinner fritidseiendommer seg innenfor uregulerte områder, noe som tilsier at de normalt innehar konsesjonsplikt og derfor krever landbrukstakst.


Uavhengig om det er drift på eiendommen eller ikke.

Til forskjell fra en normal boligoverdragelse, så er loven slik at kommunen (ved Landbrukskontoret) må godkjenne en eiendomsoverdragelse mellom 2 parter dersom eiendommen er over 100 mål. Kommunen krever derfor en Landbrukstakst i slike tilfeller.Unngå unødvendige kostnader ved bruk av sertifisert takstmann

En landbrukstakst er ganske ulik en tradisjonell takst og krever at den utføres av en takstmann som er sertifisert til å taksere landbrukseiendommer.


Det vil kunne bety at du som selger vil kunne få avslag fra kommunen til å selge din fritidseiendom fordi du kun har en normal tilstandsrapport, eller en landbrukstakst utført av en takstmann som ikke er sertifisert for landbrukstaksering.


Da vil den taksten du har fått utført være verdiløs, og du må bestille en ny takst før kommunen kan godkjenne overdragelse av eiendommen til ny kjøper. Det vil være både bortkastet tid og en god slump med penger.

Det er arealet som bestemmer

Det trenger ikke noensinne ha vært drift på eiendommen, det er arealet som bestemmer om det er konsesjonsplikt eller ikke. Grensen går på 100 dekar, eller mål, som mange sier, men man må også huske at om eiendommen har 35 dekar areal som er eller tidligere har vært benyttet til for eksempel åker, er eiendommen som hovedregel konsesjonspliktig.

Jonas Grønnli i Takstfabrikken er en av få sertifiserte landbrukstakstmenn i en stor region. Han kan fortelle at det ofte dukker opp opplysninger folk ikke vet om, i dette arbeidet

- En takst av konsesjonspliktig eiendom krever spesiell kompetanse da den er relativt kompleks når det gjelder bygningsmasse, men ikke minst ved vurdering av landbruksjord, skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som hører til landbrukseiendommen, forklarer Jonas.


Det kan handle om fiskerettigheter, naustrett, elgvald, tinglyste beiteretter, andres rettigheter på din eiendom, sameier, fredede tufter eller samiske interesser. Det er også viktig å gjøre kvalitative vurderinger på hva skogen og marka på eiendommen mulig kan brukes til, legger han til.Hva betyr det at eiendommen er konsesjonspliktig?

Kort forklart betyr det at det kreves tillatelse fra andre enn selger at du kan kjøpe eiendommen. Det er Landbruksdirektoratet med deres representant på Landbrukskontoret i kommunen som behandler og vedtar søknader om konsesjon og konsesjonsfritak. Det kan virke tullete at en eiendom på 100 dekar, med et eldre hus på, uten noe fjøs eller andre typiske landbruksrelevante bygninger eller drift skal takseres som «landbruk», men alle slike eiendommer ligger under konsesjonsloven som har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av eiendom for å oppnå et effektivt vern om potensielle produksjonsarealer slik at det skal gange samfunnet.
I vårt område, mellom Steigen og Bardu, omsettes slike eiendommer ofte som «normale» eiendommer eller fritidseiendommer uten drift. Likevel krever kartverket at det er søkt om konsesjon eller konsesjonsfritak før salget kan tinglyses. Det er landbrukskontoret i de forskjellige kommunene som behandler denne søknaden, og de er tydelige på at de ønsker en landbrukstakst slik at de får all informasjon de trenger for å behandle søknaden.Krav til sertifisert landbrukstakstmann

Alle takseringsforbundene, blant annet Norsk Takst, som vi er en del av, er også tydelig på at alle eiendommer over 100 mål skal takseres av sertifisert landbrukstakstmann for å få frem eventuelle viktige elementer i taksten som normalt ikke vurderes ved eiendommer som er mindre enn 100 mål.- Landbrukskontoret kan ikke behandle søknad om konsesjonsfritak på et nedlagt bruk om det ikke foreligger en fullverdig landbrukstakst med alle nødvendige opplysninger, beskriver Jonas.
Bransjen og forbund følger med

Norge har strenge og til tider kompliserte lover som regulerer salg av landbrukseiendommer, så det er viktig å følge næringen tett. I mange år har det


vært syndet mot dette, og takstmenn som normalt ikke utfører takster av større eiendommer takserer av og til slike eiendommer, uten nødvendig kunnskap eller sertifisering, ofte uten viten, fordi de ikke har sjekket eiendommens areal eller sameier før de takket ja til oppdraget.


De største fag- og bransjeforbundene i landet ser svært alvorlig på dette og jobber kontinuerlig med å formidle viktigheten av å bruke sertifiserte takstfolk til landbrukstaksering, avslutter Grønnli.
Tekst/bilder: Michael Ulriksen
Comments


bottom of page