top of page

Har du oppdaget feil eller mangler på boligen du har kjøpt?

Reklamasjon på feil eller mangler ved bolig krever i de fleste tilfeller en reklamasjonsrapport. Takstfabrikken utarbeider uavhengige og godkjente rapporter som benyttes som dokumentasjon på skade/mangler på bolig, og kostnader ifm utbedring av disse.

Reklamasjon og taksering av skade Takstfabrikken Narvik og Ofoten

Reklamasjon

Svært mange opplever at den nye boligen eller leiligheten de har kjøpt inneholder feil eller mangler som det ikke var opplyst om på kjøpstidspunktet. Ca 1 av 4 boligsalg i Norge ender opp i en eller annen form for tvist mellom selger og kjøper. 

Hva gjør du som kjøper, når du havner i en slik situasjon?

Mange tegner boligeierforsikring (både selger og kjøper) når en eiendom skal overdras og få ny eier. Hvis du som kjøper har tegnet en slik forsikring, er første steg og ta kontakt med ditt forsikringsselskap og beskrive hvilke feil/mangler som er oppdaget ved din bolig. Det er viktig at det gjøres så raskt som mulig, da det er frister du må forholde deg til.

Reklamasjon

Ta kontakt med oss for bestilling av reklamasjonsrapport

Du kan også sjekke pris med vår priskalkulator

Det neste steget er ofte å dokumentere hvilke skader eller mangler det dreier seg om, samt fremskaffe dokumentasjon på hva det vil koste å utbedre skaden. En Reklamasjons rapport vil gi en fullstendig oversikt over alle feil og mangler, samt hva det vil koste å utbedre dette. For at denne rapporten skal kunne benyttes som gyldig dokumentasjon er det viktig at reklamasjons rapporten utarbeides av en godkjent fagperson som f.eks en takstmann. 

Det er ofte forsikringsselskaper som tar kontakt med Takstfabrikken på vegne av sine kunder for å få utført en befaring og utarbeidelse av reklamasjons rapport, men noen ganger bestilles dette også direkte av den som skal fremme reklamasjonen.

Modern House

Ny avhendingslov

Fra 1. januar 2022 trer en ny lov i kraft som vil ha stor innvirkning for både kjøper og selger av bolig

bottom of page