top of page

Alt du trenger å vite om

LANDBRUKSTAKST

Landbrukstakst er verdifastsetting av landbrukseiendommer, inkludert bygninger, jord- og skogbruksareal, og medfølgende rettigheter. I tillegg benyttes den ved taksering av fritidseiendommer eller boliger der eiendommens areal er større enn 100 mål

Image by Federico Respini

Hva er landbrukstakst?

En landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom eller fritidseiendommer, og verdivurderingen er basert på alle bestanddelene på eiendommen.

Dette kan være driftsbygninger, våningshus, garasjer, dyrket mark og skog, elgvald, fiskerett, fallretter, sandtak, festetomter og fellesveier.
 Alt dette utgjør eiendommens samlede verdi. Hver eiendom er ulik og takseres derfor med ulike metoder.

Landbrukstakst er også et annet ord for «takst av konsesjonspliktig eiendom». 

Hvem trenger landbrukstakst?

Regelverket er følgende:
Alle landbrukseiendommer som har mer enn 35 dekar dyrket mark, eller hvis det totale arealet er mer enn 100 dekar (rundt 100 mål), så er eiendommen konsesjonspliktig og skal takseres.

Dette gjelder uavhengig om det er gårdsdrift eller ikke.

Det betyr i utgangspunktet at ALLE eiendommer over 100 mål er konsesjonspliktig. Krav om landbrukstakst gjelder dermed også for andre eiendommer som f.eks fritidseiendommer på over 100 mål, selv om det ikke foregår gårds- eller skogsdrift på eiendommen.

Landbrukstakst er derfor ikke en takst kun for landbrukseiendommer, men betegnelsen «landbrukstakst» blir ofte benyttet, da flertallet av eiendommer over 100 mål nettopp er relatert til landbruk med dyrket mark eller skog.

Cattle in Pasture

Strenge regler krever takstmenn med spesialkompetanse

En landbrukstakst må følge strenge lover og regler fastsatt av det offentlige vedrørende regulering av landbruk, distriktspolitikk, odel og konsesjonsloven.  Det er derfor viktig å benytte en kvalifisert og sertifisert takstmann med spesialkompetanse på dette feltet, når en landbrukstakst skal utføres. 

 

Om man velger en takstmann med sertifisering innen landbruk fra Norsk Takst, kan du være sikker på at takstmannen har rett kompetanse for å taksere eiendommen.

Les mer her

Nyttig info om landbrukstakst!

Image by Brandon Green

Spørsmål og svar

Få svar på de mest vanlige spørsmålene om landbrukstakst og takst av konsesjonspliktige eiendommer

Image by Werner Sevenster

Hva er en konsesjonspliktig eiendom?

En konsesjonspliktig eiendom er ikke nødvendigvis bare relatert til landbruk, men også fritidseiendommer og andre større eiendommer

skadetakst2.jpg

Hva koster en landbrukstakst?

Har du en landbrukseiendom eller annen eiendom på over 100 mål kan du raskt sjekke pris på taksering med vår priskalkulator som du finner her 

bottom of page