En verdivurdering benyttes gjerne i forbindelse med refinansiering av lån med eiendommen som pant. 

Disse faktorene er bl.a med på å danne grunnlaget for verdien

- beliggenhet

- standard på boligen

- antall rom og planløsninger

- nabolag

- nærhet til skoler, barnehager og aktivitetstilbud

- kollektivtilbud

- garasje- og parkeringsmuligheter

- uteområder og eventuelle fellesarealer

VERDIVURDERING

En verdivurdering benyttes i forbindelse med refinansiering av eiendom eller bolig.

Verdivurderingen gir et raskt innblikk i hva markedet kan være villig til å betale.

PRISKALKULATOR

Prøv vår

Sjekk hva våre produkter og tjenester vil koste for akkurat din bolig

Når vi i Takstfabrikken verdivurderer din bolig, skjer det med bakgrunn i en befaring sammen med deg som huseier. Du viser frem din bolig, og forklarer hva som eventuelt er utført av oppgraderinger siden du flyttet inn. I tillegg til selve befaringen vil vi i forkant innhente statistisk informasjon om boligpriser i området, og dette vil legges til grunn når vi setter en verdi.

Viktig å tenke på for deg som skal selge bolig

Skal du selge bolig, så er det viktig å vite at en verdivurdering KUN sier noe om forventet salgspris for akkurat din bolig. Eventuelle feil eller mangler ved boligen vil IKKE inngå i verdivurderingen.

For å sikre en trygg handel for deg som selger og for kjøper, så anbefaler bransjen at det utarbeides en Tilstandsrapport ved salg av bolig. Da unngår du i de fleste tilfeller eventuelle reklamasjoner fra kjøper i ettertid ettersom feil eller mangler er dokumentert overfor kjøper FØR et salg. En eierskifteforsikring er ingen garanti for at en reklamasjon ikke rettes mot deg av kjøper, i ettertid

Les mer om tilstandsrapport HER