top of page

Refinansiere eller selge bolig?

En verdivurdering benyttes i forbindelse med refinansiering av eiendom eller bolig. Verdivurderingen gir et raskt innblikk i hva markedet kan være villig til å betale.

Verdivurdering av bolig og leilighet Takstfabrikken i Narvik og Ofoten

Verdivurdering

Skal du selge bolig ?

Skal du selge bolig, så er det viktig å vite at en verdivurdering KUN sier noe om forventet salgspris for akkurat din bolig. Eventuelle feil eller mangler ved boligen vil IKKE inngå i verdivurderingen.

Ønsker du tilbud på verdivurdering?

Ta kontakt med oss for bestilling av verdivurdering

Du kan også sjekke pris med vår priskalkulator

Tilstandsrapport ved boligsalg

En tilstandsrapport vil gi kjøper grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. Dette er en mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verdivurderingen

Modern House

Ny avhendingslov

Fra 1. januar 2022 trer en ny lov i kraft som vil ha stor innvirkning for både kjøper og selger av bolig

bottom of page