top of page
Tjenester Bilder takstfabrikken (1).jpg

Reklamasjon

Har du oppdaget feil eller mangler på boligen du har kjøpt?

Reklamasjon på feil eller mangler ved bolig krever i de fleste tilfeller en reklamasjonsrapport. Takstfabrikken utarbeider uavhengige og godkjente rapporter som benyttes som dokumentasjon på skade/mangler på bolig, og kostnader ifm utbedring av disse.

Svært mange opplever at den nye boligen eller leiligheten de har kjøpt inneholder feil eller mangler som det ikke var opplyst om på kjøpstidspunktet. Ca 1 av 4 boligsalg i Norge ender opp i en eller annen form for tvist mellom selger og kjøper. 

Hva gjør du som kjøper, når du havner i en slik situasjon?

Mange tegner boligeierforsikring (både selger og kjøper) når en eiendom skal overdras og få ny eier. Hvis du som kjøper har tegnet en slik forsikring, er første steg og ta kontakt med ditt forsikringsselskap og beskrive hvilke feil/mangler som er oppdaget ved din bolig. Det er viktig at det gjøres så raskt som mulig, da det er frister du må forholde deg til.

Kontaktskjema.PNG

Det neste steget er ofte å dokumentere hvilke skader eller mangler det dreier seg om, samt fremskaffe dokumentasjon på hva det vil koste å utbedre skaden. En Reklamasjons rapport vil gi en fullstendig oversikt over alle feil og mangler, samt hva det vil koste å utbedre dette. For at denne rapporten skal kunne benyttes som gyldig dokumentasjon er det viktig at reklamasjons rapporten utarbeides av en godkjent fagperson som f.eks en takstmann. 

Det er ofte forsikringsselskaper som tar kontakt med Takstfabrikken på vegne av sine kunder for å få utført en befaring og utarbeidelse av reklamasjons rapport, men noen ganger bestilles dette også direkte av den som skal fremme reklamasjonen.

green%20potted%20leaf%20plant%20beside%2
Ingen bakgrunn.png

Priskalkulator

Sjekk hva våre produkter og tjenester vil koste for akkurat din bolig

Hva skjer etter reklamasjons rapporten er utarbeidet og sendt forsikringsselskap?

Da vil som regel ditt forsikringsselskap gå i dialog med selgers forsikringsselskap og legge frem ditt krav overfor selger basert på reklamasjons rapporten. En slik prosess kan ofte bli langvarig og være en belastning for både selger og kjøper.

Vår klare oppfordring til både boligselgere og boligkjøpere er følgende:

Sørg alltid for at det foreligger en Tilstandsrapport på bolig som skal selges. En verdivurdering fra f.eks megler er ikke nok og sier ingenting om den faktiske tilstanden til boligen, kun antatt markedsverdi. Hvis selger ikke kan dokumentere boligens tilstand med en Tilstandsrapport, bør du som kjøper i mange tilfeller vurdere å droppe et kjøp. Er du selger bør du være klar over at feil eller mangler som det ikke er opplyst om ifm et boligsalg, vil kunne få store ønomiske konsekvenser for deg i ettertid. Dette gjelder selv om du har tegnet boligeierforsikring.  

Her kan du lese mer om Tilstandsrapport og hvorfor det er viktig ifm boligsalg. 

bottom of page