top of page

Hva koster en
landbrukstakst

Sjekk pris på landbrukstakst fra Taksfabrikken

GF1A8881_edited.jpg

Takstfabrikken har sertifiserte landbrukstakstmenn 

Det stilles særskilte krav for å taksere konsesjonspliktige eiendommer i Norge.

En landbrukstakst krever spesiell kompetanse, da en normal landbrukseiendom er relativt kompleks både når det gjelder bygningsmasse og bygninger, men ikke minst ved vurdering av landbruksjord, skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som ligger til landbrukseiendommen. I tillegg legger odel, konsesjon, samt jordlov både begrensninger og muligheter ved taksering av denne type eiendom.

Det betyr at en Landbrukstakst må utføres av en sertifisert landbrukstakstmann med grunnlag i konsesjonsloven.

Sjekk vår priskalkulator

Taktfabrikken innehar all nødvendig kompetanse og sertifisering for å utføre landbrukstaks. Vi har lang erfaring og god lokal kunnskap om landsdelen.  Dette gjør at du som kunde kan føle deg trygg på at en takst fra oss holder høy kvalitet og ikke minst følger alle lover og regler i henhold til konsesjonsloven.

Ønsker du å sjekke pris på takst av landbrukseiendom?

Combine Harvester on Field

Nyttige artikler

Les mer om landbrukstakst....

Image by Brandon Green

Få svar på de mest vanlige spørsmålene om landbrukstakst og takst av konsesjonspliktige eiendommer

Image by Werner Sevenster

Les mer om landbrukstakst og konsesjonspliktige eiendommer. Når er en eiendom konsesjonspliktig og hva betyr det i praksis?

skadetakst2.jpg

Har du en landbrukseiendom eller annen eiendom på over 100 mål kan du raskt sjekke pris på landbrukstakst med vår priskalkulator som du finner her 

bottom of page