top of page

Trenger du dokumentasjon på fremtidig verdi av bolig eller eiendom?

Forhåndstakst brukes til å finne fremtidig verdi på bolig og eiendom Takstfabrikken

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av ny bolig, eller ombygging av boligen, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Forhåndstakst blir ofte brukt hvis du ønsker finansiering i bank i forbindelse med et byggeprosjekt. Banken krever dokumentasjon på hvilken kostnadsramme prosjektet har, slik at de kan beregne sikkerhet på utlånsrammen som prosjektet krever. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter

Ønsker du tilbud på forhåndstakst ?

Ta kontakt med oss for bestilling av takst.

Du kan også sjekke pris med vår priskalkulator

bottom of page