Tjenester Bilder takstfabrikken (2).jpg

Forhåndstakst

Trenger du dokumentasjon på fremtidig verdi av bolig eller eiendom?

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av ny bolig, eller ombygging av boligen, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Forhåndstakst blir ofte brukt hvis du ønsker finansiering i bank i forbindelse med et byggeprosjekt. Banken krever dokumentasjon på hvilken kostnadsramme prosjektet har, slik at de kan beregne sikkerhet på utlånsrammen som prosjektet krever. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter

Kontaktskjema.PNG
Ingen%20bakgrunn_edited.png

Priskalkulator

Sjekk hva våre produkter og tjenester vil koste for akkurat din bolig