VÅRE PRISER

Alle priser er ink.mva

Verdivurdering

Gyldig for refinansiering og eiendomsskatt

4 500,-

Verditakst inntil 200 m2

Forenklet salgsrapport - Pris beregnet på samlet byggmasse, bolig, garasje etc. +500,- pr. 50 m² over 200 m²

Utføres ikke fra 2020. Anbefaler tilstandsrapport ved salg

Tilstandsrapport

Utdypet teknisk salgsrapport. Nøye gjennomgang av hele boligen. Pris avhenger noe av type bolig, antall våtrom med mer, be om fast pris.

18 000,-

Please reload

Byggesøknad

Fast avtalt pris som settes med prosjektets omfang som grunnlag.

Avtales på forhånd

Landbrukstakst med bebyggelse

Verditakst etter konsesjonsloven. Pris avhenger av antall bygg. Ta kontakt for fast pris.

fra 15 000,-

Forhåndstakst inntil 200 m2

Fremtidig verdi - Pris beregnet på samlet byggmasse, bolig, garasje etc. +500,- pr. 50 m² over 200 m²

8 000,-

Tomtetakst

Verdisetting av ubebygde tomter

4 500,-

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet

Pris avhenger av antall nødvendige befaringer. Avtales på forhånd.

fra 6 250,-

Please reload

Timepris

1 230,-

Transport

Avtales på forhånd

Skadeoppdrag for forsikringsselskap

Ta kontakt

Please reload

Alle priser er ink.mva