VÅRE PRISER

Alle priser er ink.mva

Verdivurdering

Egnet rapport hvor det er behov for forenklet vurdering av markedsverdi, f.eks. ved refinansiering. Også kjent som meglervurdering.

4 500,-

Tilstandsrapport

Utdypet teknisk salgsrapport. Nøye gjennomgang av hele boligen. Leveres alltid med beregnet teknisk verdi, men kunde avgjør om den skal leveres med eller uten markedsverdi/antatt salgsverdi. Pris avhenger noe av type bolig, antall våtrom med mer, be om fast pris.

18 000,-

Verditakst inntil 200 m2

Forenklet salgsrapport - Utføres ikke fra januar 2020. Anbefaler tilstandsrapport ved salg

Please reload

Landbrukstakst med bebyggelse (eiendom over 100 dekar/mål)

Takst av eiendommer over 100 daa skal takseres etter konsesjonsloven, uavhengig om det er drift eller ikke på eiendommen. Kan leveres med verdivurdering av boligen (ikke egnet ved salg) eller tilstandsrapport. Pris avhenger av antall boliger, driftsbygg og andre bygg.. Ta kontakt for fast pris. Priseksempel for konsesjonspliktig eiendom uten bygg: 7.000,- Eiendom med 1 bolig hvor det utføres verdivurdering: 11.500,- og tilstandsrapport: 25.000,-

fra 7.000,-

Forhåndstakst inntil 200 m2

Fremtidig verdi - Pris beregnet på samlet byggmasse, bolig, garasje etc. +500,- pr. 50 m² over 200 m²

12 000,-

Tomtetakst

Verdisetting av ubebygde tomter

4 500,-

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet

Pris avhenger av antall nødvendige befaringer. Avtales på forhånd.

Please reload

Timepris

1 230,-

Transport

Avtales på forhånd

Skadeoppdrag for forsikringsselskap

Ta kontakt

Please reload

Alle priser er ink.mva