PRISLISTE

Alle priser er ink.mva

Tilstandsrapport

Utdypet teknisk salgsrapport. Nøye gjennomgang av hele boligen. Leveres alltid med beregnet teknisk verdi, men kunde avgjør om den skal leveres med eller uten markedsverdi/antatt salgsverdi. Pris avhenger noe av type bolig, antall våtrom med mer, be om fast pris.

kr.18 000,-

Verdivurdering

Egnet rapport hvor det er behov for forenklet vurdering av markedsverdi, f.eks. ved refinansiering. Også kjent som meglervurdering.

kr.4 500,-

Forhåndstakst inntil 200 m2

Fremtidig verdi - Pris beregnet på samlet byggmasse, bolig, garasje etc. +500,- pr. 50 m² over 200 m²

kr.12 000,-

Landbrukstakst  

Takst av eiendommer over 100 daa skal takseres etter konsesjonsloven, uavhengig om det er drift eller ikke på eiendommen. Kan leveres med verdivurdering av boligen (ikke egnet ved salg) eller tilstandsrapport. Pris avhenger av antall boliger, driftsbygg og andre bygg.. Ta kontakt for fast pris. Priseksempel for konsesjonspliktig eiendom uten bygg: 7.000,- Eiendom med 1 bolig hvor det utføres verdivurdering: 11.500,- og tilstandsrapport: 25.000,-

Fra kr.7 000,-

Tomtetakst

Verdisetting av ubebygde tomter

Kr.4 500,-

Uavhengig kontroll 

Pris avhenger av antall nødvendige befaringer. Avtales på forhånd.

Etter avtale

Timespris

Timespris 

Kr. 1 230,-

Transport

Transportkostnader avtales på forhånd ved alle oppdrag

Etter avtale

Skadeoppdrag for forsikringsselskap

Forsikringsselskap bes om å ta kontakt for pris

Etter avtale