PRISLISTE

Alle priser er ink.mva

Transportkostnader vil eventuelt komme i tillegg (avtales separat)

Tilstandsrapport

Pris gjelder for boliger opp til 250 m2 og inkl 2 våtrom

Tillegg i pris for større boliger (avtales i forkant)

kr.18 000,-

Utdypet teknisk salgsrapport. Nøye gjennomgang av hele boligen. Leveres alltid med beregnet teknisk verdi, men kunde avgjør om den skal leveres med eller uten markedsverdi/antatt salgsverdi. Pris avhenger noe av type bolig, antall våtrom med mer, be om fast pris.

Verdivurdering

Pris gjelder for boliger opp til 250 m2 og inkl 2 våtrom

Tillegg i pris for større boliger (avtales i forkant)

kr.5 500,-

Egnet rapport hvor det er behov for forenklet vurdering av markedsverdi, f.eks. ved refinansiering. Også kjent som meglervurdering.

Forhåndstakst

Pris gjelder for boliger opp til 250 m2 og inkl 2 våtrom

Tillegg i pris for større boliger (avtales i forkant)

kr.12 000,-

Fremtidig verdi - Pris beregnet på samlet byggmasse, bolig, garasje etc. +500,- pr. 50 m² over 250 m²

Landbrukstakst  

Fra kr.7 000,-

Takst av eiendommer over 100 daa skal takseres etter konsesjonsloven, uavhengig om det er drift eller ikke på eiendommen. Kan leveres med verdivurdering av boligen (ikke egnet ved salg) eller tilstandsrapport. Pris avhenger av antall boliger, driftsbygg og andre bygg.. Ta kontakt for fast pris. Priseksempel for konsesjonspliktig eiendom uten bygg: 7.000,- Eiendom med 1 bolig hvor det utføres verdivurdering: 11.500,- og tilstandsrapport: 25.000,-

Tomtetakst

Kr.4 500,-

Verdisetting av ubebygde tomter

Uavhengig kontroll 

Etter avtale

Pris avhenger av antall nødvendige befaringer. Avtales på forhånd.

Timespris

Kr. 1 230,-

Timespris 

Transport

Etter avtale

Transportkostnader avtales på forhånd ved alle oppdrag

Skadeoppdrag for forsikringsselskap

Etter avtale

Forsikringsselskap bes om å ta kontakt for pris