top of page

PRISLISTE

Alle priser er ink.mva

Transportkostnader vil eventuelt komme i tillegg (avtales separat)

Tilstandsrapport

Leilighet opp til 50 m2

Leilighet mellom 50 - 90 m2

Leilighet over 90 m2

Bolig opp til 250 m2

Fritidsbolig opp til 50 m2

Fritidsbolig over 50 m2

kr. 15 000,-

kr. 16 250,-

kr. 18 000,-

kr. 18 000,-

kr. 16 250,-

kr. 18 000,-

Utdypet teknisk salgsrapport. Nøye gjennomgang av hele boligen. Leveres alltid med beregnet teknisk verdi, men kunde avgjør om den skal leveres med eller uten markedsverdi/antatt salgsverdi. Pris avhenger noe av type bolig, antall våtrom med mer, be om fast pris.

Verdivurdering

kr. 5 500,-

Pris gjelder for boliger opp til 250 m2 og inkl 2 våtromTillegg i pris for større boliger (avtales i forkant)

Egnet rapport hvor det er behov for forenklet vurdering av markedsverdi, f.eks. ved refinansiering. Også kjent som meglervurdering. Ikke egnet ved salg.

Forhåndstakst

kr. 12 000,-

Pris gjelder for boliger opp til 250 m2 og inkl 2 våtrom
Tillegg i pris for større boliger (avtales i forkant)

Fremtidig verdi - Pris beregnet på samlet byggmasse, bolig, garasje etc. +500,- pr. 50 m² over 250 m²

Landbrukstakst / Takst av konsesjonspliktig eiendom

Fra kr. 13 000,-

Takst av eiendommer over 100 daa totalt eller mer enn 35 daa dyrka jord skal takseres etter konsesjonsloven, uavhengig om det er drift eller ikke på eiendommen. Kan leveres med verdivurdering av boligen (ikke egnet ved salg) eller tilstandsrapport (anbefalt ved salg).

Pris avhenger av antall boliger, driftsbygg og andre bygg.. Ta kontakt for fast pris. Priseksempel for konsesjonspliktig eiendom uten bygg, drift og sameier : 13.000,- Eiendom med 1 bolig hvor det utføres verdivurdering: 18.500,- og tilstandsrapport: 31.000,-

Tomtetakst

kr. 5 500,-

Verdisetting av ubebygde tomter

Uavhengig kontroll

Etter avtale

Pris avhenger av antall nødvendige befaringer. Avtales på forhånd.

Entreprenører bes kontakte oss for fast pris/rammeavtale

Timespris

kr. 1 800,-

Transport

Etter avtale

Transportkostnader avtales på forhånd ved alle oppdrag

Skadeoppdrag for forsikringsselskap

Etter avtale

Forsikringsselskap bes om å ta kontakt for pris/rammeavtale​

bottom of page