top of page

Unngå kjemperegning fra ditt forsikringsselskap

Dårlig vedlikehold på takrenner forårsaker ofte skader på tak og yttervegg. Dette er en type skade som forsikringsselskap normalt ikke dekker, og kan medføre en meget stor kostnad for deg.Når kontrollerte du sist takrenna?

Som takstmann er Jonas Grønnli borti mange typer skader. En type skade som forsikringsselskapet normalt ikke dekker, er skade på tak og yttervegg som følge av dårlig vedlikehold på takrenner. Når kontrollerte du sist takrennen? Statistikken tilsier at det er flere år siden(!)

«På takstbefaringer ser jeg ofte at det lekker fra endelokk og skjøter på takrenna, dette er gjerne fordi det har stått vann i disse områdene som har frosset. Det er ikke bare løv og barnåler som legger seg i renna, men er du plaget med mose på taket, havner ofte dette også i takrenna, som igjen lager oppsamlinger av vann eller tette rør som fryser sund når frosten kommer.


Det samme gjelder sand/skiferen fra takpapp/pappshingel og takstein, det løsner små korn av dette hvert år som havner i renna.» - sier Jonas i Takstfabrikken.


«Det er nok mange som ikke tenker på å kontrollere takrenna, eller som frykter for sikkerheten ved å stå i stigen og kanskje dette ned fra taket, noe man skal ta alvorlig. Da anbefaler vi å leie hjelp til kontroll.


Takstfabrikken utfører slik kontroll. Da anbefaler vi å få kontrollert selve taket også.»Kontroller og rengjør takrenner 2 ganger pr år

Sintef Byggforsk anbefaler at man rengjør og kontrollerer takrenner for skader to ganger pr. år, ikke når det drypper fra skjøter eller om det renner over, da er det for sent.


– Dersom man ikke fjerner barnåler, løv og smuss fra takrennene, kan det dannes en propp som tetter igjen nedløpsrøret. Når vinteren kommer, fryser vannet og røret sprekker, sier seniorrådgiver Johan Gåsbak i Sintef Byggforsk.


– Vannet som pipler ut fra en ødelagt takrenne eller et nedløp, vil etter hvert trenge inn i husveggen og forårsake vannskader. Det kan ende med at hele veggen må byttes ut. Da forsvinner tusenlappene fort. ,fortsetter han.


Forsikringsselskapet tar ofte regninga, helt til det viser seg at skaden er som følge av utett tak eller takrenne, da sender de den direkte til kunden. 


Opmerkingen


bottom of page