top of page
Skadetaksering Takstfabrikken

Skadetaksering

Takstfabrikken har bred kunnskap innen taksering av skader og er også sertifisert innen naturskade

Skadetaksering

Skadetakst benyttes i de tilfeller det er behov for en taksering av skader som er påført bolig eller eiendom. Dette kan f.eks være skader ifm ekstremvær, brann, uhell, etc. Ofte vil slike skader dekkes av forsikringsselskap og gi eier rett til skadeoppgjør, enten i form av utbedring av skade, eller som en kontantutbetaling.

Naturskade på bygg

Hva gjør du når en skade har oppstått?

Hvis du oppdager skade på din bolig eller eiendom er det viktig at du så raskt som mulig forsøker å forhindre at skaden blir større (hvis det er en fare for det). Har du f.eks mulighet til å iverksette tiltak for å redusere skadeomfanget ytterligere uten at du på noen som helst måte setter din eller andres sikkerhet i fare, så er dette det aller første du bør gjøre.

Kontakt ditt forsikringsselskap

Det neste du må gjøre er å kontakte ditt forsikringsselskap og melde fra om skaden. De vil hjelpe deg videre i prosessen. Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en sertifisert skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Takstfabrikken leies ofte inn for å utføre skadetaksering direkte fra forsikringsselskaper eller advokater ved reklamasjoner og tvistesaker.

bottom of page