Tjenester Bilder takstfabrikken.jpg

Landbrukstakst

Takstfabrikken er sertifisert Landbrukstakstmann

Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom, dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. Hvis eiendommen har mer enn 35 dekar dyrket mark eller at det totale arealet er mer enn 100 dekar (rundt 100 mål), er den konsesjonspliktig og skal takseres, uavhengig om det er gårdsdrift eller ikke.

Taksering av landbrukseiendom

Takst av landbrukseiendommer skiller seg vesentlig fra vurderingsmetoden som benyttes ved taksering av  boligeiendommer. Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom, dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. 

Må du ha landbrukstakst?

Regelverket er slik, at alle landbrukseiendommer som har mer enn 35 dekar dyrket mark, eller hvis det totale arealet er mer enn 100 dekar (rundt 100 mål), så er eiendommen konsesjonspliktig og skal takseres. Dette gjelder uavhengig om det er gårdsdrift eller ikke. 

Kontaktskjema.PNG

Krav til sertifisert takstmann

En landbrukstakst krever spesiell kompetanse, da en normal landbrukseiendom er relativt kompleks både når det gjelder bygningsmasse og bygninger, men ikke minst ved vurdering av landbruksjord, skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som ligger til landbrukseiendommen. I tillegg legger odel, konsesjon, samt jordlov både begrensninger og muligheter ved taksering av denne type eiendom.

Det betyr at en Landbrukstakst må utføres av en sertifisert landbrukstakstmann med grunnlag i konsesjonsloven.

Ingen%20bakgrunn_edited.png

Priskalkulator

Sjekk hva våre produkter og tjenester vil koste for akkurat din bolig