top of page
Kontrollm av våtrom utføres av Takstfabrikken i Narvik

Uavhengig kontroll

Kvalitetssikring av byggearbeid og prosjektering

Uavhengige kontroll er en kontroll som skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeid, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Dette gjelder ofte for fuktsikring i søknadspliktige rom som våtrom, samt lufttetthet i nye boliger.

Kontroll av våtrom utføres av Takstfabrikken

Kontroll av våtrom

Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert. 

 

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger fra og med 2013, uavhengig av alder på boligen.

En av grunnene til at denne regelen ble innført var at det var et betydelig antall reklamasjons saker på nye bygg. Feil og avvik i bygg utgjør en kostnad på flere milliarder kroner hvert år. Dette er store summer som hovedsakelig rammer deg som huseier.

Kontroll av lufttetthet

Alle nye boliger i dag har et krav om en maksimal luftlekkasje for at vi skal bygge tette, energieffektive boliger Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

bottom of page