top of page

Miljøfyrtårnsertifisert

TAKSFABRIKKEN SATSER PÅ MILJØ

Takstfabrikken ble som første takstforretning i Narvik regionen, miljøfyrtårnsertifisert høsten 2022.

Dette innebærer at vi nå kan dokumentere at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljø er en viktig sak for Takstfabrikken og vi vet at våre samarbeidspartnere og mange større aktører vektlegger dette når de velger samarbeidspartnere.

Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_450x500px.png

Takstbedriften har en klar miljøpolicy om at de skal fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma.

Dette gjøres gjennom:

  • Kontinuerlig fokus på miljø

  • Gjenbruk

  • Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø

  • Vi skal kildesortere avfall

  • Vi skal fremme sunne holdninger, og utvikle en god HMS-kultur

  • Kontinuerlig fokus på å redusere transport

Det er mange nye rutiner og prosedyrer som er innført og en veldig viktig del handler om innkjøp vi gjør, og hvilke krav vi stiller til produkter, tjenester og våre leverandører. Vi skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner, og gjennom valg av miljøvennlige materialer og løsninger skal selskapet ha høy miljøstandard. Vi skal ha et kontinuerlig fokus på å redusere vår transporttid.

Økt fokus i på miljø i forsikringsbransjen

Takstfabrikken er en viktig aktør i bygningsskademarkedet i regionen og gir bistand til forsikringsselskaper med blant annet befaring av skadestedene, skaderapporter, kalkulering av kostnadsomfang og prosjektstyring av utbedringsarbeid.

Ved å ha kjennskap til- og ha jevnt fokus på miljø i arbeidet vårt, tror vi det er mulig å påvirke miljøet lokalt rundt oss, men også nasjonalt som en del av en samlet bransje. I vårt tilfelle, som takstingeniører/bygningssakskyndige, gjør vi dette blant annet ved å kvalitetssikre valg av reparasjonsmetoder.

 

Ved å tilstrekkelig vurdere tilgjengelige reparasjonsmetoder før vi for eksempel beslutter å rive bygningsdeler som har fått skade, øker vi potensialet for et mer miljøvennlig og bærekraftig utbedringsarbeid.

bottom of page