top of page

Taksering av fritidseiendommer

Vi har lang erfaring med taksering av fritidseiendommer. Har du en eiendom over 100 mål er denne pr definisjon konsesjonspliktig og krever Landbrukstakst. Dette er takst som går på en verdifastsetting av fast eiendom, dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. 

Takstfabrikken er sertifisert for å utføre takst av konsesjonspliktig eiendom.

Takst på fritidseiendommer som hytter og tomter med dyrket mark

Fritidseiendom

Taksering av fritidseiendom
Konsesjonspliktig eiendom må takseres av sertifisert takstmann

Krav til sertifisert takstmann

En slik takst krever spesiell kompetanse, da en en fritidseiendom over 100 mål er relativt kompleks både når det gjelder bygningsmasse og bygninger, men ikke minst ved vurdering av skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som ligger til eiendommen. I tillegg legger odel, konsesjon, samt jordlov både begrensninger og muligheter ved taksering av denne type eiendom.

Det betyr at en takst på konsesjonspliktig eiendom (Landbrukstakst) må utføres av en sertifisert landbrukstakstmann med grunnlag i konsesjonsloven.

bottom of page