top of page

Skal du selge bolig?

Vi utarbeider Tilstandsrapport for din bolig som gir både deg som selger, og kjøper, en trygg overdragelse av bolig eller eiendom.

Tilstandsrapport og taksering av hus og bolig i Narvik og Ofoten Takstfabrikken

Tilstandsrapport

En grundig gjennomgang av bolig

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av bolig eller eiendom som viser teknisk tilstand og eventuelt behov for vedlikehold. Den utarbeides ved at Takstmann gjør en grundig sjekk og vurdering basert på en spesifisert sjekkliste der hele eller deler av bolig gjennomgås, alt etter hvilket behov du har.

1 av 4 boligsalg ender i konflikt

Så mye som 1 av 4 boligoverdragelser i Norge ender opp i en eller annen form for konflikt eller rettslig tvist mellom selger og kjøper. Selv om selger tegner boligselgerforsikring er det ikke gitt at forsikringen dekker feil eller mangler som karakteriseres som "vesentlige", selv om selger ikke kjente til dette ved overdragelse. En tilstandsrapport vil i all hovedsak avdekke alvorlige feil eller mangler 

Ønsker du tilbud på tilsandsrapport?

Ta kontakt med oss for bestilling av tilstandsrapport. Du kan også sjekke pris med vår priskalkulator

Tilstandsrapport ved boligsalg

En tilstandsrapport vil gi kjøper grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. Dette er en mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten.

En Tilstandsrapport blir svært ofte bestilt i forbindelse med boligsalg. Den vil gi både selger og kjøper en grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. Dette er en mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten. En tilstandsrapport gir kjøper mer kunnskap om boligen, og i dag forventer de fleste kjøpere å få se en tilstandsrapport.

Modern House

Ny avhendingslov

Fra 1. januar 2022 trer en ny lov i kraft som vil ha stor innvirkning for både kjøper og selger av bolig

bottom of page