top of page

Viktig endring i regler for boligsalg

Fra 1. januar 2022 skjer det en viktig endring som kan ha stor innvirkning for deg som skal kjøpe eller selge boligFra nyttår kommer det nye regler om selger og kjøpers ansvar ved boligsalg. Kort fortalt så vil det være et krav om at selger må dokumentere tilstanden på bolig på en bedre måte enn hva tilfellet er pr i dag. I tillegg må kjøper sette seg nøye inn i dokumentasjonen som blir gitt av selger.Hvert år registreres det et høyt antall tvister mellom selger og kjøper i forbindelse med boligsalg. Mange selgere tar sjansen på å selge sin bolig uten en skikkelig tilstandsrapport og ender ofte opp i en rettslig tvist med kjøper i etterkant.


Formålet med regelendringen er å redusere det høye antallet tvister og klager som hvert år finner sted mellom selger og kjøper.Nye tilstandsrapporter

Ved salg av bolig etter 1.januar 2022 vil det være et krav om at tilstandsrapport skal legges ved boligens salgsdokumenter. I tillegg er tilstandsrapportene endret og inkluderer nye punkter som sjekkes av takstmann.


Det har nå kommet en egen forskrift om tilstandsrapporter, som forteller hva som skal være undersøkt i en bolig - og hvordan denne undersøkelsen skal være. Denne forskriften er ny, og kom i vår. Dermed vil tilstandsrapporter som brukes ved boligsalg være standardisert, og det er en stor forbedring.


Rapportene vil blant annet omfatte viktige deler i boligen, basert på hvilke bygningsdeler det er mest feil på - og der kostnaden for utbedring er størst. Det er først og fremst deler som er utsatt for vann og fukt.


Eksempel på dette er:

Tak, vegger, ytterkledning, bad, kjøkken, drenering, elektrisk anlegg og ventilasjon.


Med de nye rapportene får kjøper et bedre beslutningsgrunnlag, og selgers risiko for å motta krav og klager i etterkant senkes.Takstfabrikken leverer allerede de nye rapportene

Vi i Takstfabrikken har ila høsten forberedt oss på denne lovendringen og gjort nødvendige tiltak for å sikre at riktig og nødvendig kompetanse er på plass internt hos oss. Vi har allerede tatt i bruk de nye tilstandsrapportene, og leverer kun disse til våre kunder. Dette sikrer at du som kunde får en ny og forbedret rapport som ivaretar alle nye regelendringer som trer i kraft 1.januar 2022.Til deg som skal selge bolig i 2021

Til slutt har vi lyst til å nevne et veldig viktig punkt du bør være oppmerksom på hvis du skal selge bolig i inneværende år.


Hvis du skal legge ut din bolig for salg i 2021 og leverer en tilstandsrapport som ikke omfatter de nye regelendringene som trer i kraft ved nytt år, så er ikke det noe problem så lenge boligen også blir solgt i inneværende år.


Boligsalg kan som kjent ta noe tid, og hvis et salg ikke er gjennomført før nyttår, må du i henhold til nye regler bestille en helt ny tilstandsrapport basert på de nye retningslinjene og krav til tilstandsrapport. Du kan derfor spare mye ved å sørge for at den tilstandsrapporten du bestiller i 2021 er i henhold til de nye retningslinjene. Da slipper du å betale for 2 rapporter.Les mer om de viktige endringene i denne artikkelen fra Huseierne


Comments


bottom of page