top of page

Pipebrann er farlig og vanlig

Jonas Grønnli, takstmann innen bygg og skade, anbefaler å ta en årlig kontroll av pipa selv, eller leie fagfolk. Du er selv ansvarlig

Nå går vi inn i fyringssesongen og det er flere måneder siden sist pipa var i bruk, både hjemme og på hytta. Pipa skal feies, som regel hvert fjerde år, men dette gjelder ikke på hytter, med noen få unntak i Norge. Da er det eier som står ansvarlig for å få det feiet…det blir sjelden utført.


Kontroller pipa

Kontroller pipa fra taket (husk sikkerhetsutstyr), da ser man gjerne hele piperøret om man legger inn et kraftig lys innenfor feieluka. Se etter kvister og liknede som vind eller fugler kan ha tatt med seg. Om det er mosevekst inne i pipa (spesielt på teglsteinspiper) kan dette ta fyr.

Se etter sprekker rundt pipa i alle etasjer. 


Det er måten det er blitt fyrt på som avgjør hvilken tilstand pipa blir i, forklarer Grønnli. Fuktig ved og fyring med lav trekk gir bekdannelser, det samme skjer om man fyrer med drikkekartonger. Bek er i seg selv brannfarlig, og når det blir liggende på innsiden av pipa, kan dette antenne og bli sotbrann (pipebrann) om det tar fyr.


Rundt 100 grader er nok til å starte en pipebrann, som raskt kan nå en temperatur på opptil 1 400 grader bekrefter Brannvesenet. Det er ofte røyken som dreper, og utettheter kan gjøre at røyk trekker inn i bygget om natten, og ikke oppdages før det er for sent, Det er en av grunnene til at røykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket.


Branner blir ikke oppdaget

Ofte bærer det ikke så galt av sted forteller Brannvesenet. Antallet utrykninger gjenspeiler ikke det faktiske antallet pipebranner, fordi mange branner ikke blir oppdaget før ved inspeksjon. Det er anslått at det er rundt 4.000 pipebranner i landet hvert år. 


Slike mindre branner trenger ikke være farlige der og da, men de kan føre til skader som øker risikoen for brann på lengre sikt. Det kan skje hvis pipebrannen skaper sprekker og skjevheter i pipeløpet hvor røyk, varme og ild siver ut i konstruksjonen. Dette kan igjen føre til at vegger og tak i boligen blir antent
5 gode fyretips fra Brannvesenet


1: Bruk tørre vedkubber.

Den tørre veden gir bedre varmeutbytte, mindre sot i pipa og minimal forurensning. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til antenning. Bruk gjerne en fuktmåler. Ved skal ikke ha en fuktighet på over 20%. Ikke fyll ovnen med papir, søppel eller annet enn ved da dette utvikler høy varme raskt og kan derfor føre til altfor høye temperaturer i ildsted og skorstein. Kartonger fra juice og melk inneholder et plastbelegg som omdannes til beksot som over tid fester seg i skorstein.


2: Sørg for rikelig trekk

God fyring krever mye luft. Sørg for rikelig trekk i begynnelsen og reduser trekken når veden brenner godt.


3: Bruk potetskrell

Har du gammelt potetskrell, kan du kaste det i peisen. Potetskrell inneholder sink, som kan løse opp sot i pipeløpet.


4: Unngå å fylle ovnen eller peisen med ved.

Dette reduserer trekken, som igjen øker dannelsen av sot. Det kan også føre til forpufninger, det vil si forbrenning av gasslommer, som kan gi sotskader i boligen og i verste fall føre til at det siver ut giftig gass i boligen.


5: Hvis det brenner i pipa

Ved en pipebrann må du umiddelbart lukke ventiler og luker som går til pipen. Spjeld i peis skal ikke lukkes når det fyres i peisen. Hold et øye med loft og kjeller og følg med på eventuell røykutvikling mellom etasjene. Etter brannen må pipen kontrolleres av feiervesenet. Brannvesenet ilegger et muntlig fyringsforbud frem til kontrollen er utført.Comments


bottom of page