top of page

Dette krangles

det mest om ved boligoverdragelser

Våren har så vidt begynt å melde sin ankomst og da øker som vanlig aktiviteten i boligmarkedet. Et boligkjøp er for de aller fleste av oss en stor investering. Det kan også være emosjonelt for en god del av oss. Det å etablere et nytt hjem baserer seg ofte på drømmer, om fremtiden, et håp om en etterlengtet endring i tilværelsen og et enda bedre liv for den enkelte eller for familien.

hus1.jpg

Det å selge eller kjøpe en bolig burde derfor være forbundet med en tilfredsstillelse av å ha oppnådd noe man har drømt om. Det burde være forbundet med pur glede over å etablere noe nytt.

For mange blir dessverre en boligoverdragelse et lite mareritt

Mangler eller feil ved bolig og eiendom er en gjenganger i tvister mellom selger og kjøper.

Dette skyldes i hovedsak 2 grunner:

1: Selger har unnlatt å oppgi kjente feil eller mangler ved bolig overfor kjøper

2: Selger har selv ikke vært klar over feil eller mangler ved bolig ved salgstidspunktet

favicon.png

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har da overtatt en bolig som har feil eller mangler som ikke ble gjort rede for før overtakelse. Disse feil eller mangler er av en karakter som defineres som «vesentlige feil eller mangler".

 

Som selger har du en opplysningsplikt om feil eller mangler overfor kjøper, som du må ta veldig seriøst. Du som selger er i prinsippet ansvarlig for feil eller mangler på bolig i hele 5 år etter at du solgte den. Som boligkjøper har du også et ansvar for å sjekke boligens tilstand nøye, såkalt undersøkelsesplikt.

Likevel ender så mye som 1 av 6 boligoverdragelser i en konflikt eller rettslig tvist mellom selger og kjøper. For selger er det heller ikke alltid en boligselgerforsikring dekker deg fullt ut. Dette kan få svært store økonomiske konsekvenser for begge parter.

Å bygge et hus

Dette er de tingene det oftest oppstår tvister om:

  • Feil på bad 

  • Sopp eller råte 

  • Lekkasje fra tak

  • Drenering 

  • El. anlegg 

  • Selgers feilopplysning

Vårt råd til både boligselgere og boligkjøpere er derfor krystallklart:

Vi i Takstfabrikken, har i vår jobb, sett det meste av feil og mangler relatert til bolig og eiendom. Vi vet at mange reklamasjoner skyldes feil eller mangler som ofte er skjult inne i boligens vegger og tak og derfor vanskelig for for deg som eier å oppdage.

Uansett om du skal selge bolig eller om du skal kjøpe, så sjekk boligen nøye før kontrakt signeres og sørg for at det følger med tilstrekkelig informasjon om boligens tilstand. 

1000x900_edited.jpg

Da sover alle mye bedre om natten. Sjansen for at boligdrømmen (slik du hadde sett den for deg) går i oppfyllelse, er blitt mye større for begge parter.

bottom of page