top of page

Tips før høststormen treffer

Årets første høststorm er på vei nordover i landet og med hver storm følger det også materielle skader med i etterkant. Gjenstander som flyr gjennom lufta kan gjøre stor skade på bygg og eiendom, og spesielt farlig er det hvis personer blir truffet. Ta en ekstra sjekk på ditt hus og eiendom så er du forberedt på stormen og reduserer risikoen på skader på både bygg og mennesker.Noen tiltak du kan gjøre for å være litt mer forberedt

  • Sjekk takrenner, nedløp og rister. Fjern eventuelt løs slik at vannet renner bort, så slipper du vannskade.

  • Sikre alle løse gjenstander ute. Disse kan skape farlige situasjoner og stor skade. Hagemøbler, lekehytter, trampoliner, etc. Vinden får godt tak i disse og flygende trampoliner kan utgjøre store skader.

  • Sjekk taket hvis du har mulighet. Er det tett, mangler det takstein, er det andre skader på taket som utgjør en risiko ved kraftig regn eller vind. Løse plater bør f.eks festes slik at vinden ikke river de av. Kontroller taktekking/ takpapp/ blikk/ takstein for skader, spesielt skjøter, innfesting, tekking rundt pipe og takvinduer.

  • Er det trær i nærheten som kan utgjøre stor skade hvis de faller overende i stormen.

  • Bygg som er under oppføring, er utsatte og må sikres godt. Store flater er sårbare mot vinden og store presenninger som ofte brukes ifm nybygg og rehabilitering må sikres veldig godt.

  • Campingvogner er spesielt utsatte siden de har en stor flate som vinden får godt tak i, samt at de veier lite. Har du mulighet, så sett campingnvogna i le for vinden.Hva gjør du hvis skade har oppstått

  • Det første du må gjøre er å sikre skadestedet slik at nye skader ikke oppstår eller at skaden blir forverret

  • Er det større skader på f.eks bygg som kan medføre risiko for andre personer, så må stedet sikres. Kontakt politi eller brannvesen for å få hjelp til å avsperre området.

  • Skader på tak bør midlertidig utbedres for å hindre vannskader

  • Ta kontakt med ditt forsikringsselskap

Comments


bottom of page