top of page

Første takstbedrift i Narvikregionen med miljøsertifisering!

Updated: Nov 16, 2022

Takstfabrikken er stolte over å være miljøfyrtårnsertifisert- Vi i Takstfabrikken er stolte over at vi, som første takstforetak i Narvik, ja faktisk i hele regionen, er miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at vi kan dokumentere at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.


Kamilla Bjarkøy forteller om en fornøyd gjeng i Takstfabrikken, som tidligere denne høsten ble Miljøfyrtårnsertifisert og samtidig fikk symbolet på dette utdelt av ordføreren i Narvik.


- Miljø er en viktig sak for oss og det er en stor jobb som er lagt ned i denne prosessen for å bli sertifisert. Vi er jo ekstra stolte over å ha fått denne sertifiseringen og vi vet at våre samarbeidspartnere og mange større aktører vektlegger dette når de velger samarbeidspartnere.

- For oss så handler det ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter og tjenester.Takstfabrikken har en klar miljøpolicy om at de skal fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma.

Dette gjøres gjennom:


  • Kontinuerlig fokus på miljø

  • Gjenbruk

  • Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø

  • Vi skal kildesortere avfall

  • Vi skal fremme sunne holdninger, og utvikle en god HMS-kultur

  • Kontinuerlig fokus på å redusere transport- Vi skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner, og gjennom valg av miljøvennlige materialer og løsninger skal selskapet ha høy miljøstandard. Vi skal ha et kontinuerlig fokus på å redusere vår transporttid, forteller Kamilla.

Økt fokus i på miljø i forsikringsbransjen


Takstfabrikken er en viktig aktør i bygningsskademarkedet i regionen og gir bistand til forsikringsselskaper med blant annet befaring av skadestedene, skaderapporter, kalkulering av kostnadsomfang og prosjektstyring av utbedringsarbeid.
Vidar Nilsen jobber mye med skadetaksering i Takstfabrikken og forteller om et økende fokus på miljø og bærekraft i dette markedet også.


- For oss handler det om å være med og bidra til at man i alle ledd i skadeprosessen foretar fornuftige veloverveide valg slik at man får en så miljøvennlig og bærekraftig prosess som mulig. Ved å ha kjennskap til- og ha jevnt fokus på miljø i arbeidet vårt, tror vi det er mulig å påvirke miljøet lokalt rundt oss, men også nasjonalt som en del av en samlet bransje. I vårt tilfelle, som takstingeniører/bygningssakskyndige, gjør vi dette blant annet ved å kvalitetssikre valg av reparasjonsmetoder.


- Ved å tilstrekkelig vurdere tilgjengelige reparasjonsmetoder før vi for eksempel beslutter å rive bygningsdeler som har fått skade, øker vi potensialet for et mer miljøvennlig og bærekraftig utbedringsarbeid.
Trygghet for kunder og samarbeidspartnere


Vårt miljøfyrtårnstempel skal gjøre våre kunder og samarbeidspartnere trygge på at de ved å velge oss velger en bedrift som både har dokumentert kjennskap til miljøarbeidet samt har fokus på å være med å forbedre miljøvennligheten i skadeprosessene.


Comments


bottom of page