top of page

7 ting du bør sjekke på huset ditt før vinteren

Ta vintersjekken på din bolig

Vinteren banker snart på døra og hvis du allerede ikke har gjort det, så er det nå på høy tid å ta den årlige vintersjekken på ditt hus. De fleste skader på hus i vintermånedene skyldes i hovedsak dårlig vedlikehold og at folk glemmer å sjekke helt elementære ting som kan spare deg for store kostnader. Å gjøre huset vinterklart trenger ikke koste mye, og risikoen for at du opplever skader på bygg og eiendom reduseres betraktelig. Ofte er det vannskader som oppstår og det skyldes som regel at vann fryser når minusgradene kommer, og forårsaker sprukne rør. Slike skader kan fort beløpe seg til store summer.


Sjekk taket


Taket er på mange måter det viktigste på et hus. Før kulda kommer bør du ha tatt en sjekk på taket ditt for å sikre at beslag rundt piper er tett. Har du taksten så sjekk at ingen er sprukne eller ødelagte og eventuelle løse eller morkne bord må byttes ut. Den mest kritiske perioden for et tak er på vinteren. Snø legger seg og vann siver jevnlig inn i et utett tak, og det er ofte vanskelig å oppdage før det er for sent. Sørg derfor for å gå nøye over hele taket for å forsikre deg om at det er helt tett.


Hvis det dannes store ismengder og mange, lange istapper hver vinter, er det fordi taket ikke fungerer som det skal. Taket er sannsynligvis for varmt. Da kan det lønne seg å etterisolere og hindre luftlekkasjer opp til loftet.


Steng utekran


Steng utekranen, tøm den for vann og ta inn slanger, høytrykksspylere, etc. Vann som fryser ekspanderer i rørene og ofte fører det til at rørene sprekker. Noen har sikkert frostfrie utekraner, men bruker du den ikke på vinteren så steng vannet uansett. Da er du sikker.

Takrenner og nedløp


Takrenner må renses for skitt, løv og annet smuss. Er takrenna tett vil vannet ofte renne nedover husveggen og kan føre til vannskader. Blir det liggende vann i takrenna når minusgradene kommer vil dette fryse og kan føre til at hele takrenna må byttes. Har du nedløpsrør som går ned i bakken gjennom et rørsystem under huset må du være ekstra påpasselig. Hvis avløpet tetter seg under bakken slik at vann samler seg der og fryser, vil du i verste fall måtte grave opp rundt huset og bytte rør hvis de sprekker. Sjekk at dine takrenner har løvfanger, og har de ikke det så bør du anskaffe deg dette.

Ventilasjon

Ikke steng ventiler og luftspalter helt igjen. Da blir luftskiftet i boligen fort for lite, og det hoper seg opp fukt og uheldige stoffer og gasser fra aktiviteter og omgivelser. Utilstrekkelig ventilasjon gir dårlig inneklima, og kan medføre fuktskader og helseproblemer.

Innvendig kondens på vinduene indikerer for lite ventilasjon i forhold til fuktbelastningen. Man kan også få kondens og soppvekst på innvendig side av dårlig isolerte yttervegger bak møbler og skap.
Markiser og hagemøbler


Rengjør og vedlikehold markiser. Gjør du dette så fjerner du pollen, støv, skitt og sur nedbør, og forhindrer at markiseduken får jordslag eller grønske. Vask duken med mildt såpevann og la det tørke godt før du ruller inn markisene. Hvis du også tar en vaskerunde på dine hagemøbler samt oljer eller impregnerer de før du setter de bort, så vil de holde seg mye bedre og får lengre levetid. I tillegg slipper du denne jobben til våren.


Varmepumpe/fyringsanlegg

Ta en sjekk eller bestill service på varmepumpe/fyringsanlegg. Det er smart å gjøre nå før den eventuelt skulle stoppe midtvinters. Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting. Det bør holdes ekstra oppsyn ved kraftig vind og/eller snøfall.

Vinduer og dører


En stor del av varmetapet i gamle hus skyldes ufrivillige luftlekkasjer, og hvis huset ditt er trekkfullt og kaldt, kan det være på sin plass å sjekke om det er godt tettet rundt vinduene og dørene dine. Viser det seg at det er lite eller dårlig isolert, vil det gi stor gevinst å utbedre isolasjonen. Tetningslister bør også sjekkes rundet alle vinduer og byttes hvis de er utette.

Kommentare


bottom of page