Verditakst anses som et minimum ved salg. En kortfattet rapport om eiendommen og gir en normal markedsverdi. Det foretas kun en visuell bygningsteknisk inspeksjon uten fuktmåling.

Denne taksttypen må ikke forveksles med en tilstandsrapport som er en grundigere bygningsteknisk undersøkelse. Kun åpenbare feil vil bli beskrevet. Andre vanlige bruksområder for denne taksttypen er ved skifte og arv. Brukes på alle typer leiligheter, boliger, hytter og for ubebygde tomter. Vi utfører også verditakster av næringseiendommer og landbrukseiendommer samt forenklet verdivurderinger for refinansiering.

VERDITAKST

Dette er en flott plass for deg å fortelle folk mer om bedriften din, og tjenestene du tilbyr.

UTSTILLINGSLOKALE

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av ny bolig, eller ombygging av boligen, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

FORHÅNDSTAKST

Dette er en flott plass for deg å fortelle folk mer om bedriften din, og tjenestene du tilbyr. Vil du gjøre dette innholdet til ditt eget? Det er enkelt.

Gallerier

 

VERDITAKST

Verditakst anses som et minimum ved salg. En kortfattet rapport om eiendommen og gir en normal markedsverdi. Det foretas kun en visuell bygningsteknisk inspeksjon uten fuktmåling.

Denne taksttypen må ikke forveksles med en tilstandsrapport som er en grundigere bygningsteknisk undersøkelse. Kun åpenbare feil vil bli beskrevet. Andre vanlige bruksområder for denne taksttypen er ved skifte og arv. Brukes på alle typer leiligheter, boliger, hytter og for ubebygde tomter. Vi utfører også verditakster av næringseiendommer og landbrukseiendommer samt forenklet verdivurderinger for refinansiering.

FORHÅNDSTAKST

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av ny bolig, eller ombygging av boligen, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

EIENDOM

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

VERDITAKST

Verditakst anses som et minimum ved salg. En kortfattet rapport om eiendommen og gir en normal markedsverdi. Det foretas kun en visuell bygningsteknisk inspeksjon uten fuktmåling.

Denne taksttypen må ikke forveksles med en tilstandsrapport som er en grundigere bygningsteknisk undersøkelse. Kun åpenbare feil vil bli beskrevet. Andre vanlige bruksområder for denne taksttypen er ved skifte og arv. Brukes på alle typer leiligheter, boliger, hytter og for ubebygde tomter. Vi utfører også verditakster av næringseiendommer og landbrukseiendommer samt forenklet verdivurderinger for refinansiering.

 

FORHÅNDSTAKST

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av ny bolig, eller ombygging av boligen, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

 

TILSTANDSRAPPORT

Dette anbefaler vi alle som tenker å selge eller kjøpe bolig! Målet med tilstandsrapporten er å skape trygghet for både selger og kjøper, og skal være en garanti for at omsetning av boliger og leiligheter går skikkelig for seg.

 

En tilstandsrapport vil gi kjøper grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. En mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten.

Vi utfører også tilstandsrapporter av næringseiendommer og landbrukseiendommer.

 

LANDBRUKSTAKST

Hvis eiendommen har mer enn 35 dekar dyrket mark eller at det totale arealet er mer enn 100 dekar (rundt 100 mål), er den konsesjonspliktig og skal takseres av sertifisert landbrukstakstmann med grunnlag i konsesjonsloven, uavhengig om det er gårdsdrift eller ikke.
 

En landbrukstakst krever spesiell kompetanse, da en normal landbrukseiendom er relativt kompleks både når det gjelder bygningsmasse og bygninger, men ikke minst ved vurdering av landbruksjord, skog, utmark og andre rettigheter og ressurser som ligger til landbrukseiendommen. I tillegg legger odel, konsesjon, samt jordlov både begrensninger og muligheter ved taksering av denne type eiendom.

Eiendommens netto avkastningsverdi for jorda og skogen legges normalt til grunn. I tillegg kommer verdien av boligen og driftsbygninger.

 

NÆRINGSEIENDOMMER

Taksering av næringseiendom er noe forskjellig fra taksering av boligeiendom, da avkastningen som eiendommen gir er vesentlig for selve verdifastsettelsen.

 

Teknisk verdi på bygninger, markedsverdi av tomt knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, kapasitet i markedet, alternativt bruk osv.

 

UAVHENGIG KONTROLL

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger fra og med 2013, uavhengig av alder på boligen.

I tillegg skal lufttetthet kontrolleres ved oppføring av nye boliger.

En av grunnene til at denne regelen ble innført var at det var et betydelig antall reklamasjons saker på nye bygg. Feil og avvik i bygg utgjør en kostnad på flere milliarder kroner hvert år. Dette er store summer som hovedsakelig rammer deg som huseier.

Kontakt oss for godkjenning av bad/våtrom.

 

SKADE OG REKLAMASJON

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en sertifisert skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

I tillegg er vi ofte innleid direkte fra kunde eller advokat ved reklamasjoner og tvistesaker.

Vi dekker et stort geografisk område innen skade og har bred kunnskap innen felt som f.eks. vannskader, brann, mus og er sertifiserte innen naturskade.

 

BYGGESAK PROSJEKTLEDELSE

Takstfabrikken har spesialkompetanse innen byggesøknad. Vi utarbeider tegninger, byggesøknader og kan komme med råd gjennom hele prosessen.

I sluttfasen av prosjektene, innhenter vi nødvendig dokumentasjon for å søke om ferdigattest.  

Vi har som mål å være den foretrukne aktøren når det kommer til arbeidet med og rundt byggesøknad. Vårt overordnede mål at din byggesøknad skal leveres uten mangler slik at du sparer både tid og penger.

Vi kan ta oss av alle steg i prosessen, som blant annet forhåndskonferanse, tegning, nabovarsel, innkalling av ansvarsretter, prosjektering, etc.