En verdivurdering benyttes i forbindelse med salg eller kjøp av eiendom eller bolig.

Verdivurderingen gir et raskt innblikk i hva markedet kan være villig til å betale.

En Verdivurdering benyttes i.f.m. salg eller kjøp av eiendom, og skal være vedlagt alle salgsoppgaver. Dokumentet vil gi potensielle kjøpere innsyn i vurdering av bolig og datagrunnlag. Her vil kjøper kunne se hva som ligger til grunn for verdien som settes.

Når vi i Takstfabrikken verdivurderer din bolig, skjer det med bakgrunn i en befaring sammen med deg som selger. Du viser frem din bolig, og forklarer hva som eventuelt er utført av oppgraderinger siden du flyttet inn. I tillegg til selve befaringen vil vi i forkant innhente statistisk informasjon om boligpriser i området, og dette vil legges til grunn når vi setter en verdi.

Når verdivurderingen er foretatt, kan det være aktuelt for deg som selger å oppgradere bolig eller leilighet for å påvirke verdien.

PRIS

KALKULATOR

Sjekk hva våre produkter og tjenester vil koste for akkurat din bolig

Disse faktorene er bl.a med på å danne grunnlaget for verdien

- beliggenhet

- standard på boligen

- antall rom og planløsninger

- nabolag

- nærhet til skoler, barnehager og aktivitetstilbud

- kollektivtilbud

- garasje- og parkeringsmuligheter

- uteområder og eventuelle fellesarealer

Kontakt oss

VERDIVURDERING

Takstfabrikken AS

Bjørkåsveien 20B, 8540 BALLANGEN 
post@takstfabrikken.no

Tel: 769 28 100

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google+ - White Circle

TJENESTER

Tilstandsrapport

Verdivurdering

Skadetaksering

Landbrukstakst

Reklamasjonsrapport

Forhåndstakst

ANNET

Artikler

Personvernerklæring

Kontakt oss

Priskalkulator