TILSTANDSRAPPORT

Skal du selge bolig eller ønsker du å reklamere på mangler etter et boligkjøp du har gjort?  Da er en Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport det du trenger.

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av bolig eller eiendom som viser teknisk tilstand og eventuelt behov for vedlikehold. Den utarbeides ved at Takstmann gjør en grundig sjekk og vurdering basert på en spesifisert sjekkliste der hele eller deler av bolig gjennomgås.

Det gjøres også en vurdering av behov for fornyelse, vedlikehold og reparasjoner som bør utføres. Vurderingen gjøres ved befaring og eventuelt nærmere kontroll der inngrep i bygningsmasse kan være aktuelt hvis eier tillater dette. 


Rapporten vil inneholde eventuelle avvik fra bestemte referansenivåer som kategoriseres som normale basert på byggeforskrifter. I tillegg legges forventninger om tilstand basert på normal slitasje og alder. 

PRIS

KALKULATOR

Sjekk hva våre produkter og tjenester vil koste for akkurat din bolig

TILSTANDSRAPPORTER FOR TILPASSET DITT BEHOV

Boligsalg
En tilstandsrapport vil gi kjøper grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. Dette er en mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten.


En Tilstandsrapport blir svært ofte bestilt i forbindelse med boligsalg. Den vil gi både selger og kjøper en grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. Dette er en mye grundigere undersøkelse av boligen enn den tradisjonelle verditaksten. En tilstandsrapport gir kjøper mer kunnskap om boligen, og i dag forventer de fleste kjøpere å få se en tilstandsrapport.

Både selger og kjøper har da et dokument som viser tilstanden til boligen ved overdragelse til ny eier. På den måten unngår selger i stor grad eventuelle tvister og reklamasjoner fra kjøper i etterkant. Kjøper på sin side, får en trygget om at det ikke vil komme store overraskelser i etterkant. 


Så mye som 1 av 4 boligoverdragelser i Norge ender opp i en eller annen form for konflikt eller rettslig tvist mellom selger og kjøper. Selv om selger tegner eierskifteforsikring/boligselgerforsikring er det ikke gitt at forsikringen dekker feil eller mangler som karakteriseres som "vesentlige", selv om selger ikke kjente til dette ved overdragelse.  
En tilstandsrapport vil i all hovedsak avdekke alvorlige feil eller mangler 

Kontakt oss

Reklamasjon ved eierskifte
En tilstandsrapport trenger ikke nødvendigvis omfatte hele boligen. Ved f.eks en boligoverdragelse der kjøper i etterkant oppdager feil eller mangler som vedkommende ønsker å reklamere på, benyttes i all hovedsak en Tilstandsrapport, også kalt Reklamasjonsrapport. 
En Reklamasjonsrapport er en Tilstandsrapport der oppdraget er å gjøre en grundig vurdering av forhold som ønskes reklamert på. Da vil takstmann utarbeide en rapport som viser de faktiske forhold og utarbeider et overslag over kostnader knyttet til å utbedre denne.

Om Tilstandsrapport

  • Det er en grundig og detaljert rapport av boligens status med hensyn til teknisk tilstand

  • Rapporten gjenspeiler teknisk tilstand ved befaring basert på referansenivå (dvs. byggtekniske forskrifter på oppføringstidspunktet/installasjonstidspunktet)

  • Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den

  • Er tilstandsrapporten eldre enn seks måneder bør denne oppdateres

  • Tilstandsrapporten er basert på NS 3424 eller Boligsalgsrapport basert på NS 3600, og utarbeides for alle typer eiendommer

  • Arealmåling utføres etter takstbransjens retningslinjer basert på NS 3940

Takstfabrikken AS

Bjørkåsveien 20B, 8540 BALLANGEN 
post@takstfabrikken.no

Tel: 769 28 100

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google+ - White Circle

TJENESTER

Tilstandsrapport

Verdivurdering

Skadetaksering

Landbrukstakst

Reklamasjonsrapport

Forhåndstakst

ANNET

Artikler

Personvernerklæring

Kontakt oss

Priskalkulator