Vanvittige 70% 

opplever skader på bygningsmasse i den nærmeste tiden som kommer

Vi kan ikke ha det slik lengre, sier Jonas Grønnli i Takstfabrikken. Det samme gjentar seg år etter år og vi har selv opplevd dette flere ganger. 

Vi står rett og slett maktesløse og bare ser på at hus smuldrer bort eller faller fra hverandre. Heldigvis har Sintef kommet på banen og utarbeidet retningslinjer og forskrifter til hvordan dette kan unngås i fremtiden.