GÅR DU MED PLANER OM Å BYGGE ?

Dette må du vite hvis du skal bygge på din eiendom eller hytte

Det meste du skal bygge, enten det er et påbygg på ditt hus, en garasje eller hytte, er søknadspliktig!

 

Regelverket kan være vanskelig å tolke, men du kan spare deg for mye bry i etterkant ved å ha de riktige godkjennelser i orden før du starter.

 

Det å byggemelde endringer på huset eller hytte er viktig, slik at de nødvendige godkjennelser foreligger. Det er spesielt viktig å ha fått tillatelse til byggingen hvis boligen en gang skal selges. Da bør nemlig disse forholdene være i orden.

Store tiltak som f.eks nybygg og vesentlige ombygginger, kan privatpersoner ikke søke om selv. Her må profesjonelle firmaer inn i bildet, og dette er derfor ikke relevant for en vanlig oppusser.

HVA KAN DU GJØRE UTEN Å SØKE

Det er i utgangspunktet ikke så mye som er unntatt søknadsplikt. For eksempel en liten bygning, som ikke skal brukes til beboelse, på inntil 15 kvm og hvor mønet er maks tre meter høyt, kan man bygge uten å søke. Det er imidlertid viktig å huske på at man ikke kan bygge noe som er nærmere enn fire meter til naboens grense. Mindre fasadeendringer og tilbakeføring av fasade kan også fritas fra søknadsplikt.

HVA OMFATTER EN BYGGESØKNAD

Hvis du ønsker å bygge på din eiendom i form av nybygg, tilbygg eller påbygg kreves det i de aller fleste tilfeller at du sender en byggesøknad til din kommune.

 

Bygging kan ikke påbegynnes før en byggesøknad eventuelt er godkjent fra kommunen.

 

I prosessen fra du bestemmer deg for å enten bygge nytt hus eller hytte eller tilbygg/påbygg på eksisterende hus/hytte/eiendom, og frem til kommunen har godkjent din byggesøknad så er det en del ting du må avklare.

 

 

 

BYGGTEGNINGER

Vi utarbeider byggtegninger av prosjektet som danner grunnlag for byggesøknad og for håndtverkere som skal utføre selve oppdraget.

 

BYGGESØKNAD

Vi utarbeider byggsøknad samt all tilhørende søknadsdokumentasjon og tar oss av selve søknadsprosessen mot kommunen, der vi står som ansvarlig søker for kunde. Vi sørger for at all nødvendig dokumentasjon (tegninger, skjemaer, annen dokumentasjon) er komplett slik at kommunen får en ferdig og oversiktelig pakke. På den måten unngår du som kunde å oppleve at innsendt dokumentasjon er mangelfull, som igjen vil føre til forsinkelser i behandlingen av søknaden.

 

NABOVARSEL
Hvis du skal bygge noe som krever søknad til kommunen, må du sende ut et nabovarsel. Nabovarselet må sendes med vedlagt informasjon som f.eks situasjonskart og hustegninger. Eventuelle merknader fra naboer må komme til kommunen eller ansvarlig søker innen to uker etter at varslet er sendt ut.

VIKTIG VEDRØRENDE ANSVAR

ANSVARSRETT

Alle foretak som utfører arbeider som er søkepliktige må søke om ansvarsrett i byggeprosjekter. Dersom foretaket ikke har sentral godkjenning, kan det søkes om lokal godkjenning til kommunen der arbeidet skal utføres. Alle byggeprosjekter skal utføres i samsvar med kravene i plan- og byggningslovgivingen.


Det er derfor viktig for deg som kunde å plassere ansvaret for at oppføring av bygg skjer i samsvar med dette. Hvis arbeid viser seg å ikke være korrekt utført vil dermed ansvar for utbedring av dette ligge hos de som har ansvaret for byggingen.

 

Det er derfor meget viktig at alle ansvarlige aktører som er involvert i ditt prosjekt søker om ansvarsrett

 

Vi sørger for å fylle ut ansvarsrettsøknader for deg og henter inn underskrifter og sørger for at dette er ivaretatt

 


GJENNOMFØRINGSPLAN
Alle søknader med ansvarsrett må han en gjennomføringsplan som beskriver de ulike aktørene i prosjektet og hvilke ansvarsområder og fagområder hver enkelt av disse har.

 

 

Det er et stort og omfattende regelverk innenfor plan- og bygningsrett, derfor kan byggeprosesser ofte bli både kompliserte og kostbare.

 

Det er årsaken til at de fleste benytter seg av faglig kompetent bistand for å slippe overraskelser underveis som kan sette prosjektet tilbake både i form av tid penger.

Vi bistår deg gjennom hele prosessen

Takstfabrikken AS leverer ferdige byggsøknader for ditt prosjekt for deg og sørger for at alt av nødvendig dokumentasjon blir oversendt din kommune. Vi står ansvarlig for søknaden og sørger for at alt er kvalitetssikret og at du er trygg på at alle forhold er ivaretatt. Vi tar oss av alt fra tegninger og planer samt sørger for at nødvendig nabovarsler og kommunikasjon med kommune ivaretas. Gjennom etterkontroll av ferdig prosjekt sørger vi også for alt er utført i henhold til regelverk innenfor plan- og bygningsrett. 

Vår ekspertise og kompetanse sørger for at du trygt kan overlate prosessen til oss.